Wiels: Uiterlijk morgen tekenen voor nieuwe regering

PS-leider Helmin Wiels verwacht dat de partijen PS, MFK en MAN uiterlijk morgen de bereidwilligheidsverklaring zullen tekenen voor de vorming van een nieuwe regering voor Curaçao. Zowel de MAN als MFK hebben toegezegd het document te willen ondertekenen, aldus Wiels.

De politiek leiders van de coalitiepartijen zaten afgelopen zaterdag al om de tafel om de verkiezingsuitslag te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst werd er al een bereidwilligheidsverklaring opgesteld. Deze werd in de afgelopen dagen door de betrokken achterbannen behandeld. Inmiddels hebben vertegenwoordigers van zowel de MAN, als MFK aan Wiels laten weten dat zij zich kunnen vinden in de voortzetting.

Wederzijds respect

Wiels laat wel weten dat de MAN een punt over ‘wederzijds respect’ in de verklaring wil opnemen. Dit is voor de PS-leider geen punt. Ook de MFK heeft in principe haar bereidwilligheid uitgesproken. Maar volgens Wiels heeft partijleider Gerrit Schotte gevraagd om een onderhoud ‘onder zes ogen’ met de drie leiders van betrokken partijen, voordat het document kan worden ondertekend.

Wiels kon vanochtend niet precies aangeven wanneer de bereidwilligheidsverklaring ondertekend zou worden. Het zou onder meer afhangen van het bezoek van Schotte aan de gouverneur, dat ergens vandaag zou moeten plaatsvinden. De MFK-leider kon vanwege griep eerder deze week niet langs bij het gouverneurspaleis. Maar de verwachting van Wiels was dat hijzelf, Schotte en Charles Cooper, ergens morgenochtend om de tafel zouden kunnen zitten.

Heikel punt

Een mogelijk heikel punt tijdens de formatie zou de op 18 oktober gepubliceerde screeningswet kunnen zijn. De MFK zou problemen met deze wet hebben. Maar volgens Wiels is dit voor zijn partij geen prioriteit. “De wet is er en wij zullen ons eraan houden. Iedereen weet dat ik voorstander ben van screening. Maar volgens mij dient op dit moment alle aandacht te gaan naar de vorming van een nieuwe regering. Voor 2 november (de dag waarop de nieuwe Staten zullen aantreden, red.) dient er duidelijkheid te zijn. Anders bestaat de kans dat op 2 november het demissionaire interim-kabinet er nog steeds zit en dan het bijltje erbij neer kan gooien. Nederland zal dan onder het mom van een machtsvacuüm gebruik kunnen maken van een Algemene Maatregel van Rijksbestuur om hier in te kunnen grijpen. Dat zullen wij niet toestaan. Daarom heeft de vorming van een nieuwe kabinet onze prioriteit.”