Voortbestaan Isla van groot belang

Voorzitter van de Kamer van Koophandel, Willem ‘Billy’ Jonckheer, ziet 2019 uitermate optimistisch tegemoet. ,,Ik hoop dat we de door de Centrale Bank verwachte 0,4 procent groei van de economie kunnen overtreffen.”

Tegelijkertijd heft hij de vinger. ,,Maar het voortbestaan van de raffinaderij is voor Curaçao van eminent belang. Dat wordt een cruciale factor voor de economische ontwikkeling in 2019.”

Jonckheer hoopt dat er binnen zes maanden veel ‘red tape’ kan worden opgeruimd.

,,Als bedrijven zich willen vestigen op Curaçao, dan wel willen investeren, dan moet er snel gehandeld worden. Nu duurt het allemaal te lang vooraleer er bijvoorbeeld vergunningen worden verstrekt. Dat moet echt een stuk beter en daar zijn we druk mee bezig. Er is een speciale commissie die zich daarop richt en ik hoop binnen zes maanden resultaten te zien. Voor de Curaçaose economie is het enorm belangrijk dat ondernemers en investeerders zich welkom voelen en dat er snel en adequaat wordt gehandeld. Op 21 en 22 januari komt er bijvoorbeeld een handelsmissie uit Nederland naar Curaçao. Ik weet dat er veel Nederlandse bedrijven zijn die iets op Curaçao willen doen. We moeten de rode loper voor ze uitleggen. Handel binnen het Koninkrijk ligt zo voor de hand en kan Curaçao zoveel goeds brengen dat we er alles aan moeten doen om alle initiatieven in die richting met open armen te verwelkomen.”

Ook de handelsbetrekkingen met Colombia trekken aan.

,,Er zijn steeds meer Curaçaose bedrijven die zich op Colombia richten en ook vice versa is dat het geval”, knikt Jonckheer. ,,Handel binnen het Koninkrijk en in de regio, daar moeten we ons op richten de komende jaren, het kan Curaçao veel brengen.”

De voorzitter van de Kamer van Koophandel stelt wel dat het erg slecht voor de Curaçaose economie zou zijn als er geen oplossing wordt gevonden voor de raffinaderij.

,,Dat is veel belangrijker dan veel mensen denken”, zegt hij. ,,Je spreekt wel over 400 miljoen aan deviezen per jaar die het land binnenkomen. En er is veel bedrijvigheid die direct gelieerd is aan de raffinaderij. Bovendien zal het een enorme impact op het vertrouwen van de Curaçaoënaar hebben, mocht de raffinaderij niet kunnen voortbestaan. En consumentenvertrouwen is een heel, heel belangrijke pijler onder economische ontwikkeling, dat mag absoluut niet onderschat worden.”

Het feit dat de regering heeft besloten dat UTS definitief in zijn geheel verkocht mag worden, stemt Jonckheer tot tevredenheid. ,,De overheid moet zelf niet ondernemen, maar puur faciliteren”, is zijn mening.

,,Als de overheid dát goed doet, profiteren we er allemaal van, ook de overheid zelf. Ik hoop dat het navolging krijgt. Wat mij betreft kunnen en mogen er meer overheidsbedrijven geprivatiseerd worden, ook dat zal de economie ten goede komen.”

Dat de Belastingdienst een digitaliseringsslag maakt, stemt de voorzitter van de KvK tot tevredenheid.

,,Natuurlijk! Een goede zaak dat veel bedrijven nu online aangifte moeten doen. Dat maakt het allemaal een stuk gemakkelijker en overzichtelijker. Goed voor de ondernemer, goed voor de Belastingdienst. Wat dat betreft moeten we mee in de vaart der volkeren; zo veel mogelijk zaken online kunnen regelen, dat is de toekomst.”

Bron: AD