Toerisme is voor Curacao in 2015 ook belangrijkste pijler

Het toeristenbureau van Curacao, de CTB krijgt in 2015 30,7 miljoen gulden subsidie van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO). Dit bedrag is minder dan waar het ministerie om had gevraagd. Dat zei minister Stanley Palm (Pais) maandag tijdens de behandeling van de ontwerpbegroting 2015.

De sector toerisme is voor de minister de belangrijkste economische pijler van het eiland. “De sector biedt momenteel 12.000 werkplekken. We geloven dat deze het snelst kan groeien. Deze sector heeft in het afgelopen tien jaar zijn inkomsten verdubbeld”, aldus minister Palm. Met de subsidie van 30,7 miljoen gulden kan CTB het toerisme verder stimuleren.

Een andere belangrijke economische pijler is de logistiek, in het bijzonder de maritieme logistiek. Diverse Statenleden vroegen de minister of hij niet in het plan van een maritiem center dat zijn voorganger Steven Martina door de Raad van Ministers loosde, gelooft. Palm is ervan overtuigd dat het maritieme center een belangrijke economische pijler zal worden. De Curacao dokmaatschappij heeft in 2013 een verlies geleden van 5,5 miljoen gulden. Dit jaar verwacht het bedrijf break-even te draaien.

Curacao heeft de afgelopen twintig jaar 0,1 procent economische groei, en de laatste tien jaar een werkloosheidspercentage van 12. Volgens het TAC-rapport is het eerste wat op basis van alle scenario’s gedaan moet worden, werken aan economische structuur van het land. Volgens Palm moet er worden gekeken naar naar lange- en kortetermijnacties om tot een verbetering van de huidige situatie te komen. Zijn beleid is er specifiek op gericht om onder andere de markteconomie te stabiliseren en voorwaarden te creëren zodat het aantrekkelijk is voor investeerders om naar Curacao te komen. Daarnaast werkt Palm aan het stabiliseren van prijzen en stimuleert hij export. Ook moeten er continu analyses van de ontwikkeling van de lokale markteconomie worden gemaakt en ook van de handelspartners van Curacao. In de eerste helft van 2015 zal de nieuwe ontwikkelingsbank Curacao Development and Financial Institution (CDFI) worden opgericht.

Ex-minister Martina heeft in mei 2013 een presentatie gegeven over de investeringsscenario’s ‘Catch-up’ en ‘Take-off’. Een paar projecten daarvan zijn volgens de minister te ambitieus zoals het masterplan Airport City. Sommige van die plannen hebben een tijdsbestek van zeven tot tien jaar. Daardoor kunnen bepaalde punten volgens Palm wel gerealiseerd worden. In 2013 heeft de overheid 100 miljoen gulden geïnvesteerd in de lokale economie en in 2014 198 miljoen gulden. Volgens Palm zijn dit niet de ideale bedragen. De private sector heeft niet de investeringen gedaan die hij van de sector had verwacht.