Saint Tropez curacao

Saint Tropez moet stoppen met harde muziek

 

Saint Tropez Oceanclub Curaçao aan de Penstraat moet stoppen met geluidsoverlast. Dat heeft het Gerecht in Eerste Aanleg donderdag bepaald. De club die het pand van Chris van Assendelft Van Wijck zonder horecavergunning exploiteert moet op straffe van een dwangsom haar muziek onder de door de rechter gestelde geluidsnorm houden. Per overtreding kost dat 10.000 gulden tot een maximum van 500.000 gulden. De zaak was aangespannen door de buren van Saint Tropez, Willem van Bokhorst en Barbara van Bokhorst-Visconti Prasca. Die ondervonden geluidshinder van vooral de life-optredens in de club. De verdediging van de Oceanclub stond op het standpunt dat zij zich niet hoeft te houden aan de geluidsnormen, omdat de overheid van Curaçao die niet gesteld heeft. Maar daar ging rechter P.W. van Schendel niet in mee. In het vonnis stelt hij nadrukkelijk dat het niet zo kan zijn dat de Horeaca vrij spel heeft omdat de Curaçaose overheid verstek laat gaan. De club die gerund wordt door horecaechtpaar Michel Oliemuller en Omaira Thielman ontkende geluidshinder te geven, maar was in eerste instantie wel tegenmoet gekomen aan de klachten van Van Bokhorst. De live-optredens door de week werden geschrapt en beperkt tot de vrijdagavond. In het tijdschrift Quote zei Oliemuller daarover: “Af en toe wel ruzie met de buren wegens geluidsoverlast, maar ik heb inmiddels goede afspraken met hen. In de weekends gaan zij gewoon naar hun tweede huis, elders op het eiland.” De rechter oordeelde daarop dat Saint Tropez zich dus bewust was van de geluidhinder die zij veroorzaakte.

Ook het argument van Oliemuller dat een verbod op harde muziek nadelig zou zijn voor de bedrijfsresultaten, was niet overtuigend voor de rechter. Saint Tropez kon die veronderstelling niet hard maken.

Het voorgaande betekent dat Saint Tropez wordt verboden om muziek ten gehore te brengen die luider is dan 60 decibel overdag, 55 decibel in de avond en 50 decibel ‘s nachts. Van Bokhorst had een totaal verbod geëist, maar dat ging Van Schendel te ver. Zowel bij live-muziek als bij mechanisch/elektrisch opgewekte muziek gaat het volgens hem erom dat de toegestane geluidsniveaus niet worden overschreden. Overigens vindt de rechter wel dat Van Bokhorst flexibel moet zijn en bij gelegenheden een hoger geluidsvolume toe zou kunnen laten dan in de uitspraak is vastgelegd.