Punda en Otrobanda mogelijk tax-free zone

Het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) heeft een bedrag van 20 miljoen gereserveerd dat de komende 5 jaar in de binnenstad – Punda en Otrobanda – geïnvesteerd dient te worden. Dit laat MEO-minister Stanley Palm (Pais) desgevraagd weten, en hij vult aan: “De details van dit plan moeten verder worden uitgewerkt. Parallel hieraan wordt in samenspraak met het ministerie van Financiën de mogelijkheid onderzocht om de binnenstad als een tax-free zone aan te wijzen.”

Het wordt nog onderzocht omdat gekeken moet worden naar mogelijke wetswijzigingen die hiervoor nodig zijn, aldus Palm. De voornoemde plannen werden al afgelopen maandag door de minister in de Centrale Commissie vergadering van de Staten, waarbij het Toerisme Masterplan 2015-2020 werd besproken, aangestipt. Zoals eerder door de Amigoe gemeld, kregen de Statenleden hierbij de gelegenheid om hun gedachten met betrekking tot het toerisme in het algemeen en het masterplan dat in de maak is te delen en de minister hieromtrent vragen te stellen. De gelegenheid werd ook door de Statenleden meermaals aangegrepen om aandacht te vragen voor de binnenstad die deel uitmaakt van de Werelderfgoedlijst van Unesco. Minister Palm gaf als feedback aan dat uit toeristendata, vergaard onder cruisetoeristen die het eiland hebben bezocht, blijkt dat de architectuur van Willemstad bijzonder wordt gewaardeerd: “De opmerking van cruisetoeristen is vaak dat Curaçao binnen de vaarroute hun favoriete bestemming was vanwege de mooie binnenstad, we krijgen daar veel complimenten over.”

‘Ghost Town’
Statenlid Jaime Cordoba (PS) omschreef tijdens de vergadering de binnenstad als een ‘ghost town’. Hij vroeg zich ook af ‘hoe het kan dat het zo goed gaat met het gebied van Pietermaai, terwijl Punda steeds meer leegstroomt’. De minister gaf in antwoord hierop aan dat het gebied van Pietermaai zodanig is opgeknapt dat er huisvesting wordt geboden aan een groot aantal Nederlandse studenten (stagiaires) en er veel restaurants en uitgaansgelegenheden zijn gevestigd, wat bezoekers trekt. “Het is inmiddels evident dat de binnenstad op puur en alleen ‘retail’ niet meer draait. Ook de eisen die men vandaag de dag aan shoppen stelt, zijn veranderd. De ‘shopping-malls’ hebben de afgelopen jaren hun opmars gemaakt en vormen nu een belangrijk onderdeel van een winkelervaring. De binnenstad zou natuurlijk aan aantrekkingskracht winnen, voor zowel de bevolking als toerist, als één en hetzelfde product, dat bijvoorbeeld in ‘Zuikertuin Mall’ verkocht wordt, zonder tax te koop is in de binnenstad”, aldus de minister. Hij stelt verder dat ‘aangezien de binnenstad niet meer puur op winkelgelegenheid draait, er een alternatieve invulling aan het stadcentrum dient te worden gegeven om meer bezoekers te trekken.

“Dit door de woonfunctie van de binnenstad te doen wederkeren – door bijvoorbeeld de bovenste verdiepingen van de panden tot woningen om te bouwen – meer restaurants en uitgaansgelegenheden te creëren en kantoorpanden voor verhuur gereed te maken. De overheid kan de pandeigenaren nergens toe dwingen, maar wat wel kan is om dergelijke ontwikkelingen met fiscale voordelen te stimuleren”, aldus Palm. Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran benadrukte dat de minister van Financiën die namens hem zitting neemt, ‘druk op zoek is naar mogelijkheden om fiscale incentives ter revitalisatie van de binnenstad te creëren’.

Sulvaran gaf verder een uiteenzetting van de door de overheid ingegeven en reeds lopende projecten, waaronder de plannen om, in samenwerking met de Curaçao Ports Authority (CPA), het gebied van het Waaigat verder te ontwikkelen. De opsomming vond onder het motto ‘laten we het in één keer goed doen’ plaats. Hij haalde hierbij de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda aan, waarbij hij een toekomst ziet weggelegd om in samenwerking met gerenommeerde professoren ‘zoals oncoloog Bob Pinedo’, tot ontwikkeling van een universitair medisch centrum te komen, dat zich in de regio zou kunnen onderscheiden. Hij stipte ook de ontwikkelingen van het Rifgebied aan en de bouw van de tweede megapier, om weer op het gebied van het Waaigat uit te komen.

‘Caribisch New Orleans’
“Dit gebied zal ‘redesigned’ worden tot uitgaansgelegenheid met langs het binnenwater jachthavens en uitgaansgelegenheden”, aldus Sulvaran, die zich al geruime tijde inzet voor de realisatie van een reeds bestaand ontwikkelingsplan van Eduardo ‘Eddy’ de Kort (voormalig ceo van Banco di Caribe, red.). Binnen dit plan dient de stankoverlast van het Waaigat verholpen te worden door de aanleg van een waterleiding voor toevoer van vers zeewater. Statenlid Sulvaran liet weten ‘ervan overtuigd te zijn dat de binnenstad een ‘New Orleans’ van het Caribisch gebied zou kunnen zijn’. In dit kader werden door minister Palm de inspanningen van het VVRP-ministerie aangehaald, die met een omvangrijk vernieuwingsproject is gestart van de riolering van Punda. “Nu loopt ook rioleringswater in het Waaigat en vandaar dat men ook dit dient aan te pakken bij de ontwikkeling van het gebied. In dit kader heeft VVRP reeds steun en medewerking toegezegd. Verder is er mede uit hygiënische overwegingen besloten om de ‘Oude Markt’, waar zowel de bevolking als toerist graag eet, een facelift te geven”, aldus minister Palm.

‘Bestaande problemen’
PAR-Statenlid Zita Jesus-Leito gaf vanuit haar persoonlijke werkervaring tussen 1995 en 2002 met de Downtown Management Organization (DMO) en als voormalig bestuurslid van de Curaçao Tourist Development Foundation (CTDF), aan dat de binnenstad al jaren te kampen heeft met tal van problemen. “Zo is er van oudsher overlast door urinestank in de steegjes, waar nog steeds geen oplossing voor is geboden. Dit schrikt bezoekers af. Verder doet zich ook al jarenlang het probleem voor dat restauranthouders oud keukenvet gewoon in de riolering gieten waardoor leidingen verstopt raken en het riool overstroomt. Waar gelukkig inmiddels wel een oplossing voor is geboden, is dat er voldoende parkeergelegenheid is”, aldus het Statenlid.

Minister Palm gaf hierop aan dat voor het vijfjarig investeringsplan in Punda en Otrobanda, van 20 miljoen gulden, afstemming ofwel intra-ministeriele samenwerking plaatsvindt tussen MEO, VVRP en Financiën. “De plannen worden uiteraard uitgewerkt in samenspraak met belangenorganisaties DMO en de Sosiedat pa Komersiantenan di Otrobanda (SKO). Zoals door de minister van Justitie al aangekondigd, zal de veiligheid van de binnenstad verhoogd worden door plaatsing van toezichtcamera’s.” Jesus-Leito liet na afloop van de vergadering in een telefonisch interview weten: “We moeten de stad leefbaarder maken en de uiteenzetting van de minister van de plannen voor de binnenstad, getuigt ervan dat hij in ieder geval zijn oor te luisteren heeft gelegd. Maar het is nu nog maar afwachten op de daadwerkelijke uitvoer daarvan.”