Parkeerautoriteit werkt al vijf jaar illegaal

PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje zet wederom vraagtekens bij de legaliteit van de Parkeerautoriteit organisatie Parking Authority Curacao (PAC), die volgens hem op een illegale wijze 25 gulden int met het wielklemsysteem. Bovendien werd dit volgens Cijntje door alle voormalige ministers van Justitie en Infrastructuur én door de huidige ministers getolereerd, wat reden te over is om vragen hierover te stellen aan minister Nelson Navarro (Pais).

Cijntje benadrukt dat PAC en het ‘biketeam’ van de politie samenwerken aan deze illegaliteit. Hij noemt het illegaal, omdat naar zijn mening ‘correct geparkeerde voertuigen’ geklemd worden.

In zijn brief die hij gisteren aan Navarro deed toekomen, wil Cijntje van de minister weten of ook hij de mening deelt dat PAC de werkzaamheden in de stad op een illegale wijze uitvoert. Ook wil hij een bevestiging van de minister, of het politiekorps inderdaad opdracht geeft aan PAC om een wielklem aan te brengen op voertuigen die buiten de stad geparkeerd staan. Bovendien wil hij weten waarom het politiekorps een particulier bedrijf, PAC dus, opdracht geeft om wielklemmen aan te brengen, terwijl het korps zelf over een klemmobiel beschikt. De minister moet ook de druk die de politie op de bestuurder uitoefent uitleggen, om 25 gulden aan PAC te betalen zodat de wielklem weggehaald kan worden. Cijntje wil tevens van de minister weten of hij op de hoogte is van het feit dat zowel de politie als PAC de verkeerswet van 1957 toepast, terwijl in 2002 een nieuwe wet in werking is getreden. Tevens creëert de politie op sommige dagen de mogelijkheid voor PAC, om meer dan vijftig wielklemmen aan te brengen in de stad, aldus Cijntje, en hij wil weten of de minister hiervan op de hoogte is. Daarnaast wil Cijntje dat minister Navarro aan de Staten informeert welke andere instanties, in samenwerking met het politiekorps of met ondersteuning van het korps, illegale werkzaamheden verrichten. Bovendien wil Cijntje van de minister weten of ook hij van mening is dat indien een burger beboet wordt, hij/zij het recht heeft om dit tijdens een rechtszitting te bepleiten. Tot slot moet de minister informeren of Europese Nederlanders inderdaad niet gecontroleerd worden in de stad. Cijntje hoopt een snelle reactie van de minister te krijgen op zijn vragen.