Nieuwe start Nederland en Curaçao

Nederland en Curaçao doen weer aardig tegen elkaar. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt het “een prestatie van formaat” dat de nieuwe regering onder leiding van Daniel Hodge de begroting van het eiland met steun van de oppositie door het parlement heeft weten te krijgen. Er gaat fors bezuinigd worden, waarbij de pijn voor iedereen op het eiland voelbaar zal zijn.

Plasterk is voor een kennismakingsbezoek van zes dagen in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Tijdens een persconferentie op Curaçao noemde hij die tijd te kort en een vorm van ‘speeddaten’.

Het wederzijdse charmeoffensief van Nederland en Curaçao is volgens Plasterk nodig. “Het helpt om elkaar te vertrouwen, elkaars bedoelingen te begrijpen en elkaar te respecteren”, zegt Plasterk. Volgens hem is die basis er met deze nieuwe regering op Curaçao.

“Als de marsmannetjes hier zouden komen om een nieuwe wereldkaart te tekenen, zouden ze natuurlijk nooit een koninkrijk maken met drie landen aan de ene kant van de oceaan en één land aan de andere kant; maar door de geschiedenis zitten we samen in dat koninkrijk. Dan is het belangrijk om te zeggen dat er ook kansen liggen, die goed zijn voor de mensen in Curaçao en in Nederland.”

Nieuw kabinet
Plasterk heeft geen harde noten gekraakt tijdens zijn ontmoeting met premier Daniel Hodge over de twee voorafgaande jaren onder Gerrit Schotte. “Er zijn over en weer dingen gezegd die niet passen in een volwassen en fatsoenlijke samenwerking tussen twee regeringen in een koninkrijk. Maar er is nu een nieuw kabinet met nieuwe mensen, ook in Nederland. Meer hoeft daar niet over gezegd te worden”, aldus Plasterk.

Helmin Wiels van Pueblo Soberano heeft onder Schotte – als coalitiepartner – mede de toon gezet voor de huidige slechte financiële situatie waarin het eiland verkeert. Plasterk is er echter van overtuigd dat Wiels in dit kabinet kiest voor wat het beste is voor de bevolking van Curaçao en dus ook voor het koninkrijk.

Bijspringen
De noodzaak ligt er. Minister van Financiën, José Jardim, heeft onlangs gezegd dat als maatregelen uitblijven, Curaçao mogelijk deze zomer zijn ambtenarensalarissen niet meer kan betalen. Of dat betekent dat Nederland zal bijspringen, laat Plasterk in het midden. De landen binnen het Koninkrijk zijn autonoom en zelf verantwoordelijk voor hun overheidsfinanciën, volgens de minister.

“Meer wil ik daar niet over zeggen; ik heb er vertrouwen in dat de economie weer een zwaai naar boven gaat maken. Het bedrijfsleven zou weer vertrouwen moeten krijgen in de andere koers die dit kabinet vaart. Dat versterkt elkaar, die weg moeten we zoeken”, aldus Plasterk.

Bron: nos.nl