Kokomo Beach: Geen overlast meer van vliegen

De directeur en eigenaar van Kokomo Beach, Toin van de Mosselaar, stelt ‘opgelucht en blij’ te zijn over de heersende omstandigheden op Vaersenbaai, waar geen sprake meer is van een vliegenplaag. “Men ziet natuurlijk wel af en toe een vlieg, maar de omstandigheden nu zijn niet anders dan normaal te omschrijven”, aldus Van de Mosselaar die stelt dat de keuken nu weer open is en de bezoekersaantallen weer toenemen.

De raadsman van Kokomo, Dave Liqui-Lung, heeft gisteren een uitnodiging voor een gesprek naar het afvalverwerkingsbedrijf Selikor gestuurd, in de hoop dat de partijen tot een schikking kunnen komen inzake een schadevergoeding. Van de Mosselaar: “Het is nu wel duidelijk gebleken dat er wel degelijk een causaal (dit werd door Selikor betwist, red.) verband bestaat tussen de omstandigheden op de landfill Malpais en de vliegenplaag.” Hij zegt geleidelijk een afname van de hoeveelheid vliegen te hebben waargenomen, naarmate de afdekwerkzaamheden van zowel het afval als kadavers op Malpais geïntensiveerd werden. “We hebben kunnen vaststellen dat toen men zeker wist dat het kort geding door ons daadwerkelijk doorgezet zou worden, Selikor een paar dagen voor de zitting, die zou plaatsvinden op 14 januari, met man en macht het vuil is gaan afdekken zoals het overigens altijd behoort te gaan. Dit heeft dus geresulteerd in een afname van de vliegen. Tja, er zijn er nog een paar, maar ook die zullen binnenkort afsterven”, aldus Van de Mosselaar. Hij stelt dat hij enkele dagen geleden een kijkje heeft genomen op de landfill en dat het geheel ‘er netjes uitzag’. “We krijgen nu ook veel positieve reacties van de bewoners van Boca Samí, Jandoret en Grote Berg, die ook zeggen geen overlast meer van vliegen te ervaren.” Een inwoner van Grote Berg heeft vandaag tegenover de Amigoe beaamd, dat er inderdaad sprake was van extreme overlast, waarbij hij aangeeft dat ‘waar er voorheen 25 vliegen zaten er nu één of twee worden aangetroffen’. Hij omschrijft de situatie nu weer als normaal.

Rechter Albert Beukenhorst stelde in zijn vonnis onder meer het volgende: “Kokomo heeft de extreme overlast door vliegen voldoende aangetoond. Dat zij daardoor inkomsten derft en schade lijdt, spreekt vanzelf.” Liqui-Lung stelt dat het totaalbedrag van de inkomstenderving, veroorzaakt door de vliegenplaag, nog niet geheel is geïnventariseerd: “Ik kan wel stellen dat Kokomo aanzienlijke schade heeft geleden. De vliegenplaag hield vanaf begin december aan waarop de keuken dicht moest en er slechts snacks verkocht konden worden. Vandaar dat ik gisteren een uitnodiging heb doen uitgaan naar Selikor, in de hoop dat we om de tafel kunnen zitten om zo tot een schikking te komen. We wachten nu dus af.” Van de Mosselaar, die tijdens de behandeling van de zaak ook heeft gesteld dat de vliegenplaag voor een reputatieverlies heeft gezorgd, meldt dat de keuken vanaf afgelopen donderdag weer geopend is maar dat de bedrijvigheid nu pas echt op gang komt. “We moesten natuurlijk weer alles opnieuw inkopen. Nu pas zien we ook de bezoekersaantallen stijgen, dit nadat zij zelf hebben geconstateerd dat er geen sprake meer is van een vliegenplaag. We proberen nu ook middels happy hours en acties de mensen weer te trekken. Men kan weer gewoon, net als voorheen, lekker van het strand genieten.”