Interesse in Isla van Linkoil en twee andere bedrijven

Linkoil International heeft interesse getoond om te investeren in de Isla-raffinaderij na afloop van het contract met PdVSA in 2019, zo bevestigt de interim-minister van Economische Ontwikkeling, José Jardim. Hij heeft het verzoek van de multinational voor advies naar Refineria di Kòrsou (RdK) doorgestuurd.

“Niet alleen Linkoil International heeft interesse getoond om te investeren, maar ook nog twee andere grote spelers”, aldus de president-commissaris van (RdK), Oswald van der Dijs.

Van der Dijs laat weten dat in samenspraak met de overheid eerst de condities moeten worden vastgesteld waaraan de mogelijk geïnteresseerde bedrijven moeten voldoen, ‘alvorens men deze daadwerkelijk in overweging zou kunnen nemen’.

Over de inhoud van de getoonde interesse wil Van der Dijs niet uitweiden en hij verwijst naar de reeds uitgevoerde studie van het Nederlandse consultantsbureau Ecorys aan de hand waarvan ‘de condities zullen worden bepaald’. “Uiteraard zullen deze eisen vervolgens op transparante wijze naar de gemeenschap toe worden gecommuniceerd alvorens men de serieuze aanbiedingen van geïnteresseerden in overweging neemt”, aldus Van der Dijs.
Modernisering

Eerder dit jaar heeft de overheid aan de hand van het Ecorys-rapport (waarvan de resultaten om ‘strategische redenen slechts gedeeltelijk werden gepubliceerd’, red.) aangegeven het behoud en de modernisering van de Isla-raffinaderij op de huidige locatie na te streven. De overheid meende dat uit het rapport duidelijk zou zijn gebleken dat de overige opties, om een nieuwe raffinaderij te Bullenbaai te bouwen of de raffinaderij te sluiten om het terrein voor andere doeleinden te gebruiken, ‘simpelweg niet dezelfde voordelen zouden bieden’. Oud-premier Gerrit Schotte (MFK) heeft in het verleden aangegeven dat de overheid het Ecorys-rapport als vertrouwelijk beschouwt aangezien dit behalve uit SEI-gelden, ook voor een groot deel uit RdK-fondsen bekostigd werd.

Herhaaldelijk werd gesteld dat het Ecorys-onderzoek en de daarin gemaakte berekeningen, de overheid inzichten heeft verschaft in de ‘strategische waarde’ voor een eventuele investeerder (die niet per definitie overeen hoeft te komen met de reële waarde van de raffinaderij, red.) van de aanwezige faciliteiten, waarbij de gunstige geografische ligging, de beschikking over diepzeehavens en de aanwezige olie-overslagcapaciteiten een grote rol spelen’. Uit de studie blijkt verder dat voor modernisering ongeveer een bedrag van 3 miljard dollar nodig is, welke noch door de huidige huurder PdVSA, noch door de Curaçaose overheid kan worden geïnvesteerd.

Het aantrekken van een derde partij is om deze redenen noodzakelijk. Binnen het modernisatieproces wordt een integratie van de huidige BOO-elektriciteitscentrale ‘beoogd’, ofwel deze onder de regie van de raffinaderij te plaatsen. Hierbij zou het gebruik van aardgas als schone brandstof voor de raffinageprocessen evenals voor de elektriciteitsopwekking een verdere bijdrage moeten leveren aan een rendabele exploitatie. “Onze focus gaat momenteel geheel uit naar de revisie van de BOO aangezien de werkzaamheden gebonden zijn aan deadlines die overeen zijn gekomen met de Isla-raffinaderij en te maken hebben met het opstartproces van de catcracker”, aldus Van der Dijs.

Bron: amigoe 19 okt.2012