geen-waarnemers-bij-verkiezingen

Geen waarnemers bij verkiezingen

Er zullen geen onafhankelijke internationale waarnemers worden ingezet bij de verkiezingen voor de Staten van Curaçao. Dit bevestigt Raymond ‘Pacheco’ Römer, voorzitter van het Hoofdstembureau.

Vier jaar terug bij de laatste verkiezen werd wel gebruikgemaakt van internationale onafhankelijke waarnemers, geeft Römer aan. Dit is indertijd gebeurd op nadrukkelijk verzoek van de toenmalige regering. Maar volgens voorzitter Römer heeft de huidige regering een dergelijk verzoek niet ingediend.

In een toelichting bevestigt minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) de lezing van Römer. Maar hij voegt eraan toe dat het niet gebruikelijk is dat internationale waarnemers voor verkiezingen op het eiland worden uitgenodigd. Dat zij in 21012 werden uitgenodigd door het interim-kabinet-Betrian, had te maken met de vele verklaringen die door de toenmalige oppositiepartijen de wereld in werden geslingerd dat een coup tot de val van het kabinet-Schotte had geleid.

Het feit dat er morgen geen onafhankelijke waarnemers bij de Statenverkiezingen worden ingezet, staat ook vermeld in een brief van de Nederlandse minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (PvdA) aan de Tweede Kamer. In de brief geeft de minister ook aan dat ook bij de recente verkiezingen op St. Maarten geen internationale waarnemers aanwezig waren.

“Een internationale verkiezingswaarneming gebeurt altijd op uitnodiging van het land waar de verkiezingen plaatsvinden. Zowel Curaçao als St. Maarten is kenbaar gemaakt dat ze gebruik kunnen maken van ondersteuning vanuit Nederland, indien daar prijs op wordt gesteld. (…) Geconcludeerd moet echter worden dat van het aanbod geen gebruik is gemaakt”, aldus Plasterk.

De Tweede Kamer pleitte voor onafhankelijke waarnemers uit vrees voor oneerlijke verkiezingen. Een waarnemer houdt toezicht op de verkiezingen en beoordeelt de geldigheid van de uitslag. Bij de verkiezingen van 2012 waren er overigens wel onafhankelijke waarnemers op uitnodiging van de toenmalige interim-regering.