De onopgeloste moord op Helmin Wiels overheerst afsluiting parlementair jaar

De onopgeloste moord op de politiek leider van Pueblo Soberano, Helmin Wiels, houdt de gemoederen binnen de Staten nog steeds bezig. Dit bleek gisteren nogmaals bij de afsluiting van het parlementair jaar 2012-2013. De moord die diepe wonden in de gemeenschap heeft achtergelaten, was daarin voor vele fractieleiders het dieptepunt.

Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) constateerde dat het parlementair jaar dat gisteren werd afgesloten een bewogen jaar was geweest. Hij haalde de moord van Wiels aan, maar wees ook op hoogtepunten zoals het mede-ondertekenen van de abdicatie van koningin Beatrix en het bezoek van de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD).

Maar de verschillende fractievoorzitters die gisteren het woord voerden stonden op hun beurt allen stil bij de moord op Wiels. De huidige fractievoorzitter van de PS, Melvin ‘Mac’ Cijntje had het over de diepe sporen die de moord heeft achtergelaten en die tot op de dag van vandaag voelbaar zijn op het eiland. Cijntje stond stil bij het onderlinge gebrek aan vertrouwen en de indruk dat er binnen het parlement veel gepraat wordt, maar dat er weinig wordt gedaan. Hij riep zijn collega’s op om hun manier van handelen te veranderen en om effectiever te zijn.

MFK-leider Gerrit Schotte maakte van de gelegenheid gebruik om zijn pleidooi voor de aanpassing van het politieke (kies)systeem, door hem Reforma genoemd, nogmaals aan de man te brengen. De grootste problemen van de afgelopen vijftig jaar worden veroorzaakt door het gebrek aan politieke stabiliteit op het eiland, veroorzaakt door parlementariërs die er met de zetel van hun partij vandoor zijn gegaan. Hij stelde dat het parlementair jaar in het teken stond van verraad en maatregelen van de regering die een sociale bom in de gemeenschap hebben gecreëerd.

Alex Rosaria (Pais) waarschuwde zijn toehoorders voor het gevaar van mensen die de mond vol hebben van hervormingen, maar die er feitelijk op uit zijn om de screeningswet van tafel te krijgen. Hij waarschuwde verder voor anti-democratische tendensen die alleen maar als doel hebben dat Statenleden als marionetten van partijbonzen of van de maffia gaan functioneren. Ook Zita Jesus-Leito brak een lans voor een effectiever functioneren van de Staten. Dit is zeker nodig voor een orgaan dat 3,5 miljoen gulden op jaarbasis kost, aldus het PAR-lid.

Charles Cooper (MAN) was te spreken over het niveau van het debat in de Staten en constateerde dat een kwart van alle moties in de Staten met algemene stemmen werd aangenomen. Aan de andere kant kondigde hij wel aan in rouw te zijn over de nog niet opgeloste moord op Wiels. Zijn partij zal de plechtige receptie ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Statenjaar, die voor vanmiddag gepland staat, dan ook niet bijwonen. PNP-leider Humphrey Davelaar wenste dat hij het voorbije parlementair jaar uit de geschiedenis zou kunnen verwijderen, gezien de pijnlijke gebeurtenissen die het volk in de afgelopen periode heeft meegemaakt. Hij noemde hierbij onder meer de moord op Wiels, maar ook de constante haat en nijd in de gemeenschap. Hij sprak de hoop uit dat het nieuwe parlementair jaar minder negatief zal zijn.

Voor onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran was gisteren de gelegenheid om terug te kijken op zijn besluit van 16 november vorig jaar, toen hij met de PAR brak en in zee ging met de coalitie van PS, Pais en PNP. Hij stelde nog steeds achter het besluit te staan, dat hij moest nemen om de vijandigheid op het eiland tussen twee extremiteiten ten einde te brengen. Sulvaran benadrukte dat hij dit allemaal heeft gedaan om de vrede en rust terug te brengen.

Omayra Leeflang, eveneens onafhankelijk parlementariër, keek kritisch terug op het functioneren van de Staten. Zij haalde hierbij het recente rapport van Transparency International (TI) aan, waarbij het parlement het cijfer 25 had gekregen. Volgens Leeflang valt een oordeel tussen de 21 en 40 onder de noemer weak, een ‘onvoldoende dus’. Ook verwees zij naar de ‘blamage’, het feit dat de Staten het voorstel voor de basisverzekering ziektekosten (bvz) eerder dit jaar hadden aangenomen.