Civielrechtelijke procedure tegen PdVSA

Stichting Monumentenzorg zal als eigenaar van een gedeelte van het door olie vervuilde gebied Jan Kok op korte termijn een civielrechtelijke procedure opstarten tegen de huurder van de Curaçao Oil Terminal (COT), PdVSA, zo laat directeur George Schmit desgevraagd weten.

Dit nadat het gebied van Jan Kok zwaar werd getroffen door olievervuiling, op 17 augustus, na een omvangrijke olielekkage bij COT. De advocaat van de stichting, Rogier van de Heuvel, van advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne, laat weten binnenkort een gesprek aan te zullen gaan met het bedrijf Sea Shore Properties, tevens eigenaar van een gedeelte van Jan Kok, over een mogelijke krachtenbundeling. Het schadeclaimbureau Dekra Claims en Expertise dat eerder werd ingeschakeld om een schaderapport op te maken, stelt dat de schade vele malen groter is dan op het oog lijkt en dat de ware omvang slechts middels een professioneel bodem- en wateronderzoek kan worden vastgesteld. Een dergelijk onderzoek dat voor een aansprakelijkheidstelling vereist is, zal naar verwachting boven de 100.000 gulden bedragen. “De gang naar de rechter wordt ingezet om het benodigde bedrag voor onderzoek, van de Isla-raffinaderij/PdVSA, te eisen. Verder zal de rechtszaak het doel dienen om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen”, aldus Van de Heuvel. De daadwerkelijke gang naar de rechter zal worden ingezet ‘op het moment dat alle benodigde data zijn vergaard en de gesprekken met Sea Shore Properties zijn afgerond’. Woordvoerder van Openbaar Ministerie, Norman Serphos, laat weten dat de resultaten van de monsteranalyse van de olievervuiling, die uitsluitsel moet bieden of de olie in Jan Kok afkomstig was van COT, nog niet binnen zijn. Hij licht toe niet te weten wanneer deze binnen zullen zijn: “Het is voor de eerste maal dat we een dergelijke analyse laten verrichten, het is dus ook voor ons nieuw. We zijn ook in afwachting”, aldus Serphos.

Bron: amigoe 6 nov. 2012