Bouwweg Morena Resort buiten conserveringsgebied

Op de aanleg van een ‘bouwweg’ door de mondi bij Jan Thiel op het terrein van pensioenfonds APC – voorheen Apna – die de uitbouw (fase 2) van het Morena Eco Resort Curaçao dient te faciliteren, reageren ingewijden van de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) – voorheen Drov – door te stellen ‘dat alles conform de regels is verlopen en dat de bouwweg buiten het conserveringsgebied valt’.

Dat voor de aanleg van de bouwweg begin deze week een stuk natuur moest wijken, heeft tot protest van omwonende Arne Barendregt geleid, die specifiek voor dit natuurrijke gebied natuurstichting ‘Crickey Amigudinatura’ in het leven heeft geroepen. De ROP-ingewijden benadrukken dat de bouwweg niet door het aangrenzende conserveringsgebied loopt, maar wel over het APC-terrein. Om deze reden hoeft er ook geen vergunning voor aanleg te worden verstrekt door de ROP en kan de weg met toestemming van de eigenaar worden aangelegd. Er is door de ROP ‘specifiek voor gewaakt’, dat alles conform de regels verliep, buiten het conserveringsgebied. Zo heeft de uitvoeringsorganisatie overleg gevoerd met het Morena resort na een aanvraag voor een bouwweg, waarvan de route wel door het conserveringsgebied liep.

Vervolgens heeft het Morena resort, na overleg en in samenspraak met de ROP, deze aanvraag ingetrokken. Nadat de ROP, onder andere middels inspectie op locatie, zich ervan had vergewist dat de nieuwe route buiten het conserveringsgebied valt, werd volgens ingewijden de aanleg van de bouwweg mogelijk. Hierbij is ‘tevens rekening gehouden met klachten van omwonenden’, aldus de ingewijden. De bouwweg mag in de vorm van een enkele rijbaan worden gerealiseerd met een breedte van maximaal drie tot vier meter. “Net voldoende om bijvoorbeeld een loader te kunnen accommoderen”, aldus de ROP.

Barendregt, die meent dat er door de jaren heen sprake is geweest van ‘grensvervaging van het conserveringsgebied’, verwijst naar het mededelingenbord dat door het Morena resort werd geplaatst en licht toe: “Alleen al het feit dat het bord is geplaatst met de mededeling dat de bouwweg na voltooiing van de werkzaamheden, in natuurlijke staat terug zal worden gebracht, getuigt ervan dat dit niet een gebied is waar men zomaar natuur mag verwijderen. Men erkent hiermee zelf al dat het natuurgebied betreft. En nogmaals, men heeft door de jaren heen het Morena Resort steeds geaccommodeerd”, aldus Barendregt.