Aanwijzing verlengd en aangepast

Het beroep dat regering Schotte tegen de aanwijzing van Nederland aantekende is verlengd, Curaçao moet nog steeds het begrotingstekort van 2010 en 2011 binnen een paar jaar wegwerken. Minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) heeft het besluit vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.
De aanwijzing die op 13 juli werd gegeven wordt in beroep wel aangepast door de commissie van de Raad van State. Omdat Curaçao niet in staat is geweest zijn visie te geven, vervallen verschillende onderdelen van de aanwijzing. Zo hoeft Curaçao niet meer maandelijks een liquiditeitsoverzicht aan te leveren of maandelijks het College Financieel Toezicht (Cft) schriftelijk te informeren.

Leningen
Verder zijn overheidsnv’s niet meer verplicht een plan van aanpak in te dienen. Curaçao mag nog steeds geen nieuwe leningen aangaan in de begroting van 2012. Daarnaast mag Curaçao niet uitgaan van besparingen vanwege het dividendbeleid en moeten maatregelen genomen worden om oplopende tekorten adequaat op te vangen.

Aanwijzing
Curaçao kreeg op 13 juli een aanwijzing van Nederland, nadat het College Financieel Toezicht (Cft) dit had geadviseerd aan Nederland. Curaçao werd sinds de aanwijzing maandelijks gecontroleerd door het Cft en de regering mag als gevolg ook geen nieuwe leningen afsluiten. Het kabinet had tot 1 september om de begroting op orde te krijgen, in augustus tekende de regering Schotte het beroep aan.

Bron: versgeperst.com