Verlenging opdrachtinformateur Camelia

Informateur Glenn Camelia heeft van waarnemend gouverneur Adèle van de Pluijm-Vrede verlenging van zijn informatieopdracht gekregen tot uiterlijk maandag 12 november. Camelia heeft gisteren conform zijn informatie-opdracht een tijdelijk verslag aan de gouverneur overhandigd.

Camelia wilde vanochtend conform de afspraken met de gouverneur niets kwijt over wat er in zijn verslag aan de gouverneur staat. Wel geeft hij aan dat het formatieproces niet moeilijk is, maar wel heel erg tijdrovend. Camelia heeft in het kader van zijn informatieopdracht vanaf afgelopen zaterdag tot gisteren gesprekken gevoerd met diverse partijen. Hij benadrukt dat in overleg met de gouverneur is besloten om de datum waarop hij zijn eindverslag moest indienen, maandag 5 november, te verlengen. Nu is afgesproken dat Camelia uiterlijk de 12e zijn eindverslag zal indienen.

In de opdracht van de gouverneur aan Camelia werd hem gevraagd zo spoedig mogelijk te onderzoeken welke politieke partijen met één of meer zetels in de Staten bereid zijn een coalitie te vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag, steunend op een brede meerderheid in de Staten van Curaçao, blijk geeft van besef van urgentie in de aanpak van de uitdagingen waar het eiland voorstaat en bereid is en in staat is zich te committeren aan de uitvoering van een regeerprogramma met daarin maatregelen voor de komende jaren.

Het feit dat Camelia tot 12 november zijn eindverslag mag inleveren, houdt niet in dat hij dit verslag niet eerder zou kunnen overhandigen aan de gouverneur. Over de inhoud van het voorlopig verslag van Camelia worden geen uitspraken gedaan. Maar PS-leider Helmin Wiels benadrukte gisteren tijdens een interview op Radio MAS99 geen probleem te zien om met Pais om de tafel te gaan zitten.

Het waren onder meer de uitspraken van Wiels die indertijd aanleiding waren voor toenmalig MAN- en huidig Pais-Statenlid Cleopa om de steun voor de blauwe partij en de coalitie in te trekken. Wiels stelde geen enkel probleem te hebben met Cleopa. Wiels ging ook in op de controverse tussen zijn partij en de MFK. De partij van MFK-leider Gerrit Schotte trok de steun voor de bereidwilligheidsverklaring met de PS en MAN in, omdat zij niet te spreken was over enkele uitspraken van Wiels. Volgens de PS-leider is de hele problematiek tussen zijn partij en de MFK gebaseerd op het feit dat beide partijen aanspraak maken op het premierschap. Beide partijen kregen bij de verkiezingen van 19 oktober vijf zetels.

Bron: amigoe 2 nov. 2012