Asjes bereid om met Ballast Nedam te praten

Minister-president Ivar Asjes (PS) distantieert zich van de wijze waarop is geïnsinueerd dat Ballast Nedam het nieuwe ziekenhuis in de tweede helft van dit jaar gaat bouwen. Dat zei Asjes zaterdag tijdens de partijbijeenkomst van PS.

Tijdens de vergadering met de bouwonderneming en (U)sona is duidelijk gemaakt dat de regering het niet ziet zitten om in een lange juridische oorlog met Ballast Nedam verwikkeld te raken, maar tegelijkertijd is de regering ook niet bevreesd om deze strijd aan te gaan. “We willen liever niet in een strijd verwikkeld raken die jaren gaat duren en waarbij de advocaten geld verdienen. We kunnen beter samen kijken welke andere mogelijkheden er zijn”, aldus Asjes. Hij vervolgde dat de regering massaal gaat investeren en door om de tafel te gaan zitten de partijen tot een akkoord kunnen komen.

Het Curaçaose parlement heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering werd opgedragen om een nieuw ziekenhuis in Otrobanda te laten verrijzen. De eerste voorkeur gaat uit naar de bouwplannen van het huidige St. Elisabeth Hospitaal (Sehos), dat stapsgewijs op zijn terrein wil uitbreiden. Een bouwcommissie, die door de politieke partijen die de coalitie vormen is samengesteld, onderzoekt of het masterplan van Sehos haalbaar is. Een van de eisen is dat het ziekenhuis zelf de bouw financiert. De bouwcommissie praat nog met meer actoren, waaronder (U)sona, om vervolgens een eindadvies aan de regering te geven.

Onder het kabinet-Schotte kreeg Ballast Nedam de opdracht om het project Nos Hospital Nobo (NHN) op het voormalige Amstel-terrein te bouwen. De bouwgigant zegt nog steeds bereid te zijn om het ziekenhuis, eventueel in een aangepaste versie, op een leegstaand terrein (greenfield location) te bouwen. Volgens Asjes staat de regering sterk als blijkt dat Ballast Nedam alsnog een claim gaat indienen vanwege het afblazen van het NHN-project. De brieven die oud-premier Stanley Betrian ten tijde van het interim-kabinet stuurde aangaande de voortzetting van het bouwproject zijn volgens Asjes dubieus. “Welke strijd er ook wordt aangegaan, ik ben ervan overtuigd dat we er met de overwinning uitkomen.”

Asjes: Niet laten intimideren door mogelijke claim

Nos-Hospital-Nobo-Curacao

Heeft het Curaçaose parlement ingestemd met de financiering van de bouw van Nos Hospital Nobo (NHN)? Dit vraagt PS-Statenlid Ivar Asjes zich af in een brief aan premier Daniel Hodge. Volgens Asjes zou een externe juridisch adviseur zich moeten buigen over de implicaties die een brief gedateerd op 24 december vorig jaar van het interim-kabinet-Betrian aan Usona tot gevolg heeft.

In de beheersovereenkomst met Usona is een artikel opgenomen dat stelt dat het parlement ook zeggenschap heeft in de besluitvorming. Volgens Asjes komt dit erop neer dat in het kader van de financiering van de bouw van het nieuwe ziekenhuis de Staten in moeten stemmen met de oprichting van drie fondsen die bestemd zijn voor de nieuwbouw, het saneren van de huidige schulden van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) en de transitie naar het nieuwe hospitaal.

In totaal stelt Asjes twintig vragen hierover aan de premier. Zo wil hij weten of de bouw van het nieuwe ziekenhuis ook tot de instructies behoorde die het interim-kabinet kreeg van de gouverneur. Het interim-kabinet-Betrian kreeg vijf specifieke taken. Zo moest het nieuwe verkiezingen organiseren, met een nieuwe integriteitwet komen om de screening van kandidaat-ministers te regelen, de reële financiële situatie van het land in kaart brengen, de relaties binnen het Koninkrijk verbeteren en Curaçao internationaal weer een goede naam bezorgen.

Verder wil Asjes weten of de bouw van het nieuwe ziekenhuis op de agenda stond tijdens zijn laatste werkbezoek aan Nederland en of er een getekend contract is met Ballast Nedam, de beoogde bouwer van het NHN.

De Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) van de overheid liet in een advies weten dat de regering mogelijk een claim van Ballast Nedam aan haar broek heeft hangen als de overheid alsnog besluit om de bouwopdracht aan een andere partij te gunnen. Asjes wil weten of deze claim ook stand zal houden als er rekening wordt gehouden met het feit dat het parlement eerst zijn goedkeuring moet verlenen aan de financiering van het project.
Consensus
Volgens Asjes moet de overheid niet terugschrikken voor een mogelijke claim. “Maar een keer in 100 jaar wordt er een nieuw ziekenhuis op Curaçao gebouwd. We zijn verplicht om een keuze te maken die werkelijk de kwaliteit van de zorg ten goede komt en in het belang is van de hele bevolking”, aldus Asjes. Daarom is het traject dat minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS) nu bewandelt door eerst consensus proberen te bereiken op de functie van het ziekenhuis om vervolgens een keuze te maken over de locatie essentieel, aldus Asjes. Een commissie moet, zodra er consensus is bereikt, namens de overheid de te prefereren optie uitstippelen.