Schotte (MFK) wil onderzoek naar handelen Jardim

De MFK-fractie in de Staten wil dat het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek gaat verrichten naar het handelen van minister José Jardim (Financiën, namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) bij de verstrekking van subsidie aan het Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial (Fonds voor sport en sociale verantwoordelijkheid, FDRS). De fractie- en politiek leider van de MFK, Gerrit Schotte, is van mening dat Jardim in deze zaak een ambtsmisdrijf heeft gepleegd.

Schotte en de MFK zijn niet te spreken over het handelen van Jardim in de zaak van FDRS. Zij constateren dat dezelfde minister, die zich heeft uitgesproken voor een civiele enquête naar het schenden van wettelijke regelingen door een oud-minister, nu zelf alle wettelijke regelingen schendt alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

De MFK-leider wijst in dit verband op het feit dat een minister tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar kan worden veroordeeld als hij een landsbesluit of ministeriële beschikking mede-ondertekent in de wetenschap dat hierdoor de wet wordt overtreden. De MFK is van mening dat de subsidieverordening in het geval van verstrekking van subsidie aan FDRS is overtreden. Het verzoek werd te laat ingediend, terwijl relevante documenten ontbraken.

In een openbare vergadering van vorige week gaf Jardim aan dat het verzoek conform het door de overheid gehanteerde subsidiebeleid is gehonoreerd. De MFK was niet onder de indruk van de verklaring van de minister en stelde dat het Openbaar Ministerie een onderzoek zou moeten verrichten naar de rol van de minister van Financiën in deze zaak. Als mocht blijken dat de verdenkingen tegen deze minister hard gemaakt kunnen worden, dan zal hij vervolgd moeten worden. Dit geldt voor ook ambtenaren die zich schuldig maken aan strafbare feiten, aldus Schotte.