Pais vraagt naar status motie aansprakelijkheid

alex-rosaria

Pais-fractievoorzitter in de Staten Alex Rosaria wil dat demissionair premier Daniel Hodge (PS) duidelijkheid verschaft over wat er zal gebeuren met de motie die in januari van dit jaar door de Staten werd aangenomen, waarin werd gepleit om bestuurders aansprakelijk te houden voor hun beleid.

In de motie wordt gesteld dat ministers persoonlijk aansprakelijk moeten worden gehouden voor het door hun gevoerde wanbeleid, het verspillen van gemeenschapsgelden en overtreden van de wet. In de motie vragen de Staten de Raad van Advies een advies uit te brengen om vervolging conform het wetboek van strafrecht, het burgerlijk wetboek en de principes van deugdelijkheid van bestuur, mogelijk te maken. De motie, mede-ingediend door Pais, werd door een Statenmeerderheid aangenomen. Volgens Rosaria moet de motie in het licht worden gezien van de precaire financiële situatie die het land op dit moment doormaakt en het slechte financiële beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd waardoor er nu maatregelen getroffen worden die de burgers rechtstreeks raken.

Rosaria dringt er bij de regering op aan om haast te maken met de motie en stelt spoedig een antwoord van Hodge te verwachten op de vraag wat er met de motie gedaan zal worden.