Nog geen schikking met oud CTB-directeur Kabarra

Het bestuur van de overheidsstichting Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF) die de Curaçao Tourist Board (CTB) aanstuurt, is met de CTB-directeur niet tot een schikking gekomen.

Dit laat minister Stanley Palm (Pais) van Economische Ontwikkeling desgevraagd weten. Hij zal om deze reden vandaag in de Raad van Ministers (RvM) het ontslag van de CTB-directeur bespreken.

“Mocht de ministerraad daarmee akkoord gaan, dan zal het ontslagvoornemen van de overheid aan de corporate governance adviseur, Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO), en de Raad van Advies voorgelegd worden”, aldus minister Palm. De directeur werd aanvankelijk door de CTDF met verplichte vakantie gestuurd om vervolgens op 20 juni jongsleden een schorsing van vijf dagen opgelegd te krijgen. Begin juli liet minister Palm weten het ontslag van Kabbara te hebben goedgekeurd.

Kabbara werd in eerste instantie om één specifieke kwestie geschorst nadat bleek dat de directeur een maandelijkse huurtoelage van 3800 gulden was blijven innen, terwijl hij reeds een huis had gekocht. De toelage werd aangewend voor hypotheekaflossingen, maar daarvoor zou geen toestemming aan het CTDF-bestuur zijn gevraagd. Minister Palm: “Uiteindelijk is er sprake geweest van nog veel meer incidenten, waar ik vooralsnog niet over wil uitweiden omdat dit onethisch zou zijn en men respect voor de privacy van meneer Kabarra in het oog moet behouden. Maar uiteindelijk gaat het om een flink dossier dat ik vandaag aan de RvM zal voorleggen”, aldus minister Palm.

Ingewijden menen dat het dossier ook ‘budgettering issues’ zou omvatten. Verder is er sprake van een slechte verhoudingen met tal van belangrijke stakeholders uit de sector, zoals belangenvereniging Chata, vliegmaatschappij Insel Air en de Curaçao Airport Holding (CAH). Op verzoek van minister Palm heeft het CTDF-bestuur de afgelopen periode, vanaf de schorsing gepoogd om tot een schikking te komen, voor men tot een ontslagprocedure over zou gaan. De directeur werd na de schorsing verzocht om thuis te blijven waar hij overigens bezwaar tegen heeft geuit. Kabbara kreeg gedurende de onderhandelingen, terwijl hij thuis zat, zijn loon doorbetaald. In dit kader meent de minister dat de onderhandelingen dan ook lang hebben geduurd. Palm heeft in het verleden meermaals aangegeven dat hij ‘niet om politieke beweegredenen’ met het ontslagbesluit van de CTDF akkoord is gegaan. Ook gaf hij aan dat ‘juist hetzelfde CTDF-bestuur, met uitzondering van het nieuwe bestuurslid Aubrey Pasial, Kabbara voor de functie had aangetrokken en aangenomen’.