Nieuwe Staten Curacao krijgen vorm

Rate this post

Curaçao heeft op vrijdag 2 november officieel haar nieuwe Staten. Veel oude gezichten zullen niet meer terugkeren in het nieuwe parlement, terwijl aan de andere kant tal van nieuwe Statenleden in de vergaderzaal hun opwachting zullen maken. In de nieuwe Staten zullen de fracties van de PS en de MFK met vijf leden de grootste zijn. Samen met de twee zetels van de MAN hebben zij een meerderheid van 12 van de 21 Statenzetels.

Wie er precies in de Statenbankjes zitting zullen nemen, hangt in grote mate af van de coalitiebesprekingen die dezer dagen plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de PS, MFK en MAN. Tijdens deze gesprekken zullen de drie partijen negen ministersposten moeten verdelen. Maar er zal ook moeten worden gesproken over de invulling van andere functies, zoals die van de gevolmachtigde minister en zijn of haar waarnemer in Den Haag, de voorzitter en ondervoorzitter van de Staten. Afhankelijk van deze onderhandelingen is het mogelijk dat kandidaten die nu lager op de lijst staan, door kunnen schuiven en alsnog in aanmerking kunnen komen voor een Statenzetel.

PS
De PS was bij de verkiezingen de grootste partij. Zij kreeg op de verkiezingsavond 19.715 stemmen. De eerste vijf kandidaten op de PS-lijst zijn: Helmin Wiels, Ivar Asjes, Melvin Cijntje, Jaime Cordoba en Elmer Wilsoe. De namen van Asjes en die van Wilsoe worden in de wandelgangen genoemd als mogelijke ministerskandidaten. Dit houdt in dat Winifred ‘Wini’ Raveneau en Sherwin Leonora in aanmerking komen voor een Statenzetel.

MFK
De MFK is de op een na grootste partij na de verkiezingen van 19 oktober met haar 18.450 stemmen. De eerste vijf kandidaten op haar lijst zijn: Gerrit Schotte, Jacinta Scoop-Constancia, Gilmar ‘Pik’ Pisas, Monique Koeyers-Felida en Amerigo Thodé. Aangenomen wordt dat Jacinta Scoop-Constancia terug zal keren als minister. Over wat Schotte gaat doen is nog niets bekend. Dit zou inhouden dat zeker Dorothy Pietersz-Janga en, mocht Schotte minister worden, mogelijk ook Rudney Garmes een zetel in de Staten zullen bekleden.
MAN
De MAN is de derde en kleinste partij met haar twee zetels, gebaseerd op de 8.394 stemmen die de blauwe partij op de verkiezingsdag behaalde. Het is nog onduidelijk op hoeveel ministers de MAN in het nieuwe kabinet zal kunnen rekenen. De partij zet in op behoud van haar twee ministersposten, maar het is de vraag of dit tijdens de formatie haalbaar zal blijken. De nummers een en twee op de kandidatenlijst van de MAN zijn Charles Cooper en Hensley Koeiman. Mogelijk dat Kenneth Gijsbertha en Dwigno Puriel door benoemingen van de twee eerder genoemden alsnog in de Staten zitting kunnen nemen.

PAR
De andere fracties behoren vooralsnog tot de oppositie in de Staten. Het gaat hierbij om de PAR, met vier zetels, aan de hand van 17.179 stemmen. De eerste vier op de lijst van de gele partij zijn: Emily de Jongh-Elhage, Zita Jesus-Leito, Omayra Leeflang en Glenn Sulvaran. De eerstvolgende kandidaten op de lijst zijn Armin Konket en Magali Jacoba. Partijleider De Jongh-Elhage heeft haar vertrek aangekondigd. Wanneer dit precies zal gebeuren is nog niet bekend. De PAR zal een proces van verjonging moeten ondergaan, zei De Jongh-Elhage zelf. Hoogstwaarschijnlijk zal De Jongh-Ehage nog een aantal jaren plaatsnemen in de Staten, voordat ze zich terugtrekt als leider. “Ik ben het aan mijn meer dan 11.000 stemmers verschuldigd”, zegt ze zelf.
Pais en PNP
Pais was een van de verrassingen op de verkiezingsavond met 15.286 stemmen, ook goed voor vier zetels. De eerste vier kandidaten op de Pais-lijst zijn Alex Rosaria, Mike Franco, Eugène Cleopa en Marilyn Moses. De eerstvolgende kandidaten die in aanmerking komen voor een Statenzetel zijn Eric Isenia en Elsa Rozendal.

De laatste partij, die een zetel in de Staten wist te bemachtigen, was de PNP, met 5130 stemmen goed voor één Statenzetel. Partijleider en lijstrekker Humphrey Davelaar is de voornaamste kandidaat om op deze zetel plaats te nemen.

Bron: amigoe 27 okt. 2012