Mike Franco vraagt RvA om advies

Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) zal de regering vragen om de Raad van Advies te verzoeken een uitspraak te doen over zijn handelwijze bij de Centrale Commissie-vergadering van gisteren. Dit verklaarde hij tijdens de Centrale Commissie-bijeenkomst over het rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao inzake de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

In een reactie stelde Franco vanochtend, daags na de vergadering, dat hij voor iedereen duidelijkheid wil hebben dat hij in deze zaak correct heeft gehandeld. “Ik heb gehandeld aan de hand van adviezen die ik van de Griffie van de Staten heb gekregen. Ik wil dit nu, vooral na de kritiek die er is gekomen, door de RvA laten toetsen, zodat duidelijk wordt of ik in deze zaak correct heb gehandeld.”

De aanvragers van de vergadering van gisteren, de fracties van de MAN en MFK, hadden er van tevoren bij Franco op aangedrongen om vertegenwoordigers van de ARC en van de RvC van de Centrale Bank uit te nodigen. Bij deze fracties ontstond er enige wrevel toen Franco probeerde na te gaan wie nu wel lid was van de RvC. Ze meenden dat de Statenvoorzitter de betrokken RvC-leden gewoon had moeten uitnodigen. Franco had echter besloten de meerderheid van de fungerende leden van de Raad te verzoeken of zij de vergadering wilden bijwonen. Deze gingen hier echter niet op in en gaven aan dat het de minister van Financiën is, die verantwoording aan de Staten moet afleggen.

De Statenvoorzitter benadrukte vanochtend dat alleen de directeur van de bankinstelling bevoegd is om de bank naar buiten toe te vertegenwoordigen. Tromp had op het allerlaatste moment gevraagd of hij gisteren een presentatie in de Staten kon houden. Maar Franco gaf aan dat brieven van derden altijd in de eerstvolgende openbare vergadering van de Staten worden behandeld. Deze vindt morgen plaats. Tijdens deze vergadering zullen de Staten een standpunt over dit onderwerp moeten innemen.

Tijdens de vergadering van gisteren verzocht de MAN-fractie middels haar Statenlid Charles Cooper of bij het advies, dat door Franco zal worden aangevraagd, ook kan worden meegenomen of de Staten individuele leden van de RvC van de CBCS kunnen uitnodigen om op persoonlijke basis hun visie op de ontwikkelingen bij de Centrale Bank te geven. Franco stelde hiermee geen probleem te hebben.