Mensenhandel en uitbuiting een realiteit op Curacao

CoMensha, het Nederlandse Coördinatiecentrum Mensenhandel, heeft een quick scan uitgevoerd naar mensenhandel en uitbuiting op de voormalige Nederlandse Antillen. Ook de situatie op Curacao is onder de loep genomen. Minister van Arbeid Jeanne-Marie Francisca (PS) verwacht binnenkort het rapport hierover binnen te krijgen.

De uitkomsten van het rapport zullen door de overheid worden gebruikt om het probleem op de lokale arbeidsmarkt via beleid aan te pakken en slachtoffers te beschermen. In een speciale werklunch afgelopen donderdag is het onderwerp mensenhandel en uitbuiting uit de doeken gedaan. “Bij mensenhandel denken mensen vaak dat het een probleem is dat elders in de wereld speelt, maar ook hier komt het voor”, zegt minister Francisca. “Mensen worden in verschillende vormen op het werk uitgebuit.”

Tijdens de werklunch hebben verschillende deskundigen uitgelegd hoe je signalen van uitbuiting kunt herkennen. Francisca: “Je ziet dat veelal buitenlanders die hier komen werken, lage lonen krijgen en lange dagen moeten maken. Het gaat mij erom dat de discussie hierover wordt geopend. Dat mensen beseffen dat het geen ver-van-mijn-bed-show is. Het is dichterbij dan mensen denken.”

De minister van Justitie, Nelson Navarro, was ook bij de werklunch aanwezig. De twee ministeries hopen in de toekomst beter op dit punt samen te kunnen werken. Het ministerie van Justitie kan dit probleem niet in zijn eentje aanpakken. Door samen te werken kan mensenhandel integraal worden aangepakt. Verder waren ook vertegenwoordigers van de task force mensenhandel, een onderdeel van het ministerie van Justitie, aanwezig en het personeel van de Sectie Arbeid en vertegenwoordigers van wijksteunpunten op Curacao.
Sancties
Volgens Navarro zouden werkgevers eventueel administratieve sancties opgelegd kunnen krijgen. Door hen financieel aan te pakken zullen zij minder geneigd zijn om de regels te overtreden. Sidney Provence sector directeur Arbeid sprak over de angstcultuur om zaken aan de kaak te stellen of om aangifte te doen.

Norman Marchena, voorzitter van de task force mensenhandel, stond onder andere stil bij de aanpassing van de wet om uitbuiting tegen te kunnen gaan. Ook pleitte hij voor het vergroten van de kennis van werkers binnen justitie maar ook bij de bevolking en stelde hij voor om de samenwerking tussen de ketens te formaliseren en te structureren.

In 2012 tekenden de ministers van Justitie binnen het koninkrijk een MoU over mensenhandel. De tijd is rijp om invulling te geven aan dit MoU. Het is de bedoeling de banden met CoMensha in de toekomst aan te halen.