Maria Liberia-Peters: koers PNP is triest

Voormalig premier en partijleider Maria Liberia-Peters is diep teleurgesteld over de laatste ontwikkelingen binnen de PNP. In een brief aan het bestuur van de groene partij spreekt ze haar teleurstelling uit over de gang van zaken binnen de PNP, waar mensen die het niet met de huidige leiding eens zijn, meteen voor ‘rotte vis’ uitgemaakt kunnen worden.

Liberia-Peters wilde geen commentaar geven op de brief aan het PNP-bestuur die vanochtend werd verstuurd. Maar ze gaf wel aan zich niet te kunnen vinden in de manier waarop zij in de afgelopen dagen kritiek heeft gekregen van leden van het partijbestuur. Vorige week trad bestuurslid Sandro House naar buiten met felle kritiek aan het adres van Liberia-Peters. Hij suggereerde dat zij achter de interne ruzie bij de PNP zou zitten. Verder omschreef hij haar als de ‘oude garde van de partij’ en zou hij aangegeven hebben dat de voormalig leider moet begrijpen dat zij de weg moet vrijmaken voor nieuwe lichting binnen de PNP.

Volgens Liberia-Peters, die in het verleden de partij in verschillende functies heeft vertegenwoordigd, is deze kritiek haar niet in de koude kleren gaan zitten. Zij merkt op dat zij zich jarenlang voor de partij heeft ingezet, verschillende keren de kandidatenlijst van de PNP heeft aangevoerd en verkiezingsoverwinningen heeft geboekt, terwijl zij geld uit eigen zak in partij heeft gestoken. “En dan zegt iemand in de leiding van de partij, waar jij lid van bent, zoiets over jou. Ik zou het niet erg hebben gevonden als iemand van een andere partij dat gezegd zou hebben, maar het gaat om iemand die in het bestuur zit en die mede de richting van de partij bepaalt.”

Liberia-Peters benadrukt dat zij op dit moment nog steeds betalend lid is van de PNP. Wel is zij het niet eens met de gang van zaken binnen de PNP. “De boodschap van Moises ‘Doktoor’ da Costa Gomez was dat de persoon, de leider van de partij, niet het belangrijkste was. Hij vond dat het feit dat je mensen kunt ‘empoweren’ centraal moet stellen. Dit hebben talloze leiders binnen de partij naar voren gebracht. Het ging hen nooit om de leidersfiguur en de macht.” Zij constateert dat dit principe niet meer centraal staan.

Haar brief aan het bestuur eindigt Liberia-Peters door te stellen te hopen dat de PNP ooit als ‘een feniks uit de as zal herrijzen’.

Fracties
De brief van Liberia-Peters komt op een moment dat het nog steeds behoorlijk rommelt binnen de partij. Achter de schermen zijn de verschillende fracties binnen de partij bezig met de positionering met het oog op de algemene ledenvergadering van aanstaande donderdag. Sommige leden zouden het bestuur weg willen hebben vanwege de manier waarop het de crisis van de vertrouwensbreuk tussen politiek leider Humphrey Davelaar en inmiddels voormalig PNP-minister Earl Balborda heeft behandeld. Anderen zijn juist bezig om steun te werven om Davelaar uit de partij te zetten. Het is onduidelijk welke fractie donderdag aan het langste eind zal trekken. Pogingen om iedereen aan boord te houden verlopen op dit moment tamelijk moeizaam.

Balborda
Balborda, die vorige week vrijdag zijn ontslag indiende en kreeg, had eerder in de week in een brief aan het PNP-bestuur aangegeven dat hij als minister onder druk zou zijn gezet door partijfinanciers. Maar vanochtend wilde de oud-minister hier niet op ingaan. “Dit was een schrijven van mij aan het bestuur en het was de bedoeling dat het bestuur mij zou antwoorden. Dat is in de media beland. Ik ga daar nu niet meer op in, net zoals ik ook niet zal ingaan op de huidige situatie binnen de PNP. Ik ben en blijf lid van de PNP en heb als professional ‘buitenbezwaar’ genomen om mijn land te kunnen dienen.”