Helmin Wiels gaat niet in opverzoeningsverzoek MAN

Helmin Wiels, politiek leider van PS, gaat niet in op het verzoek van de MAN om weer om de tafel te gaan zitten met de MFK. Wiels heeft een verzoek voor de instelling van een verzoeningscommissie naast zich neergelegd. Hij vindt het van weinig respect betuigen dat de MAN ervoor heeft gekozen om via persberichten een nieuwe regering voor Curaçao te gaan vormen.

De MAN verstuurde gisteravond een persbericht waarin zij nogmaals haar voorkeur uitspreekt om haar samenwerking met de MFK en PS in een nieuwe regering voort te willen zetten. De MAN stelt voor dat de drie betrokken partijen ieder twee vertegenwoordigers in de commissie benoemen. Ondertussen hebben de MFK en de MAN zich achter dit voorstel geschaard, maar PS-leider Wiels stelt geen heil in zo’n commissie te zien. “Je moet kijken naar wie in deze commissie zitting moet nemen. Onder anderen MFK-voorzitter Amerigo Thodé. Hij is degene die zijn handtekening heeft gezet onder de brief, waarin de MFK haar steun voor de bereidwilligheidsverklaring introk.”

In het persbericht houdt de MAN een pleidooi om de uitslag van de verkiezingen van 19 oktober te respecteren. Volgens de blauwe partij heeft het volk duidelijk aangegeven dat het een voortzetting van de samenwerking van de drie partijen wil. Het getuigt volgens de MAN ook van weinig respect dat PS en Pais in de media melding maken van gesprekken en dan verwachten dat de MAN een keuze maakt of de partij bij hen of bij de MFK en PAR aanschuift. Dee blauwe partij stelt niet te kunnen begrijpen waarom de PS overleg is gaan voeren met een partij, waarvan haar voormalig lid Eugène Cleopa lid is. Hij was het, aldus de MAN, die zijn steun voor de partij en de regering introk, omdat er vanuit de PS geen sprake van respect zou zijn.

In een reactie beschuldigt Wiels de MAN ervan dat zij middels een persbericht een nieuwe regering wil formeren. De PS-leider herhaalt weinig in de verzoeningscommissie te zien en wijst erop dat er al diverse verzoeningspogingen zijn geweest. “Gerrit Schotte was bij de eerste bespreking aanwezig. Bij de volgende twee werd hij vertegenwoordigd door Charles Cooper. Zij kwamen met absurde eisen, ze willen dat de screeningswet voor de formatie van een nieuwe regering wordt teruggedraaid en dat Schotte premier wordt. Je kunt screeningswet niet aanpassen voordat een nieuwe regering is aangetreden en zolang wij de grootste partij zijn, zullen wij de premier leveren.

Wiels herhaalt dat de MAN een keuze moet maken. “Wij zitten praten nu met Pais. Deze gesprekken gaan goed. Wij hebben al overeenstemming over zaken zoals wederzijds respect en economische ontwikkelingen. Het zijn inhoudelijke besprekingen, wij hebben het niet over dingen en portefeuilles. Gisteren heeft de PNP zich bij deze besprekingen gevoegd. We blijven in gesprek. Het is aan de MAN om te beslissen wat zij doet.”

Op zijn Facebook-pagina gaat Pais-leider Alex Rosaria ook in op de gesprekken met de PS: “Het formatieproces vergt geduld en een gedetailleerde formulering van wat je wilt bereiken. Op deze manier zal Pais dit proces gaan benaderen, nadat het eerste inhoudelijke gesprek met PS goed is gegaan. De uitgangspunten van respect en screening zijn al geaccordeerd.”

Bron: amigoe 5 nov. 2012