Frtis Goedgedrag koninklijk onderscheiden

Oud-gouverneur Frits Goedgedrag heeft de koninklijke onderscheiding Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau gekregen. Dit gebeurde op 14 december tijdens zijn afscheidsreceptie in Den Haag. Goedgedrag is tien jaar gouverneur geweest. Eerst van de Nederlandse Antillen, terwijl hij sinds 10-10-‘10 de eerste gouverneur van Curaçao was. Hij trad voortijdig af in verband met gezondheidsklachten.

Goedgedrag kreeg de onderscheiding onder meer voor de wijze waarop hij zich als gouverneur van de Nederlandse Antillen en vervolgens als gouverneur van Curaçao heeft laten leiden door zijn overtuiging omtrent het belang van het nauwgezet volgen van de democratische spelregels, zijn principes als het gaat over de verwezenlijking van de waarden, neergelegd in het Statuut, en zijn opvatting over de invulling van zijn taken als gouverneur, alsmede de bijzondere wijze waarop hij heeft bijgedragen aan de versteviging van de onderlinge relaties binnen het Koninkrijk.

Voor zijn afscheid in Nederland, had Goedgedrag al het volk van Curaçao vaarwel gezegd met een toespraak en een receptie. De onderscheiding Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau is een Nederlandse ridderorde, die uit zes ridderlijke graden bestaat. Deze beginnen met Lid van de Orde van Oranje-Nassau, en gaan via Ridder, Officier, Commandeur en Grootofficier om te eindigen bij de hoogste graad: Rider Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau.

Bron: amigoe 18 dec. 2012