Emilio Brunken is herkozen als voorzitter van Sitcom

Emilio Brunken is herkozen als voorzitter van UTS-vakbond Sitcom. Brunken kreeg 262 stemmen voor de post van voorzitter.

In totaal konden 405 leden hun stem uitbrengen. 355 leden hebben van dit recht gebruikgemaakt, een opkomstpercentage van 88. De tegenkandidaat van Brunken, Marson Casimir, kreeg maar 78 stemmen.

Elvin Gerard won de verkiezing voor de post van penningmeester met 261 stemmen. Secretaris wordt Geraldine Gari. Ook zij behaalde 261 stemmen.

Andere gekozen bestuursleden zijn de heren Ricardo, Hato, Isei en Dompig, mevrouw Molina en mevrouw Helburg. De bestuursverkiezing werd uitgeroepen nadat de rechter had bepaald dat het bestuur van Sitcom illegaal was. Dit bestuur had een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend met de UTS-directie. Die overeenkomst is door het gerecht nietig verklaard.