Amerigo Thodé voorzitter nieuwe Staten

MFK-lid Amerigo Thodé is gisteren unaniem gekozen tot voorzitter van de Staten van Curaçao. Naast Thodé werd ook PS-lid Jaime Cordoba gekozen tot onder-voorzitter van de Staten.

Thodé is het oudste zittende lid van de Staten. Hij is net iets ouder dan Cordoba. De twee werden voorgedragen, omdat er binnen het parlement op dit moment geen politiek akkoord is ten aanzien van wie nu de voorzitter en onder-voorzitter van de Staten moeten zijn. Sinds de verkiezingen van 19 oktober hebben de partijen, die een zetel in het nieuwe parlement hebben weten te bemachtigen, nog geen akkoord bereikt over welke partijen nu in de coalitie zitting moeten nemen. Normaal gesproken worden de functies van Statenvoorzitter en zijn of haar waarnemer verdeeld bij de coalitie-onderhandelingen, net zoals de functies van ministers en de premier.

Het MFK-lid had gisteren in de ochtenduren al als fungerend voorzitter van de Staten opgetreden, toen de geloofsbrieven van de 21 nieuwe Statenleden door henzelf werden goedgekeurd. Thodé kon deze functie bekleden omdat de voorzitter en vice-voorzitter van de ‘oude’ Staten niet in het nieuwe parlement terugkeerden. Hij was het oudste Statenlid met de meeste zittingsjaren.

Bron: amigoe 3 nov. 2012