Adriaens en Pais loodrecht tegenover elkaar

De overheid is nalatig geweest om de aangepaste plannen van de Curaçao Airport Holding (CAH) te bespreken. Dat maakte CAH-directeur Maurice Adriaens gisteren bekend. Een aantal parlementsleden had Adriaens gevraagd hoe het zat met de aanwijzing die CAH had gekregen van de aandeelhouders. Die wilden dat het accent kwam te liggen op verbetering van de luchthaven en minder op de ontwikkeling van het gebied eromheen.

Drie verschillende fracties hadden een vergadering aangevraagd met CAH om te achterhalen wat er mis is met de instantie die de bedrijfsvoering in en rondom het vliegveld Hato moet controleren. Dit omdat Stanley Palm (Pais) als minister van Economische Ontwikkeling en Toerisme heeft aangekondigd het contract van Adriaens niet te verlengen. Adriaens wiens contract op 1 juni 2015 afloopt, zou de instructies van de minister niet hebben uitgevoerd.

In zijn antwoord op vragen hierover zei Adriaens dat CAH al in 2014 haar begroting naar de wensen van de minister had aangepast. Ook in haar meerjarenplan, dat van 2014 tot en met 2017 loopt, heeft ze de aanwijzingen verwerkt. Zowel de begroting als het meerjarenplan is naar de minister gestuurd met de vraag of CAH’s interpretatie van de aanwijzing correct was. Tot op heden heeft CAH echter geen antwoord gekregen van de overheid, verklaarde Adriaens.

De uitvoering van sommige onderdelen van de aanwijzing heeft voor spanningen gezorgd tussen CAH en CAP. Als voorbeeld noemt Adriaens het plan om de vertrekhal af te sluiten en airconditioning aan te brengen. CAP vond dat niet nodig omdat de hal juist gemaakt was om zonder verkoeling van machines te werken. Hij wees erop dat de minister ook mee heeft geholpen bij de realisatie ervan. Ook het aanbrengen van een nieuw loopoppervlak in plaats van alleen een cementvloer is door CAH doorgezet. CAP vond dat in eerste instantie niet nodig. Maar CAH wilde een ‘wow effect’ bij de bezoekers. In die zin vindt Adriaens dat hij altijd open kaart heeft gespeeld en mee heeft gewerkt aan de koers van de regering om het vliegveld te verbeteren. Dat zijn contract niet wordt verlengd, verbaast hem enigszins.

Pais-fractieleider Alex Rosaria gaf nogmaals aan dat het besluit om niet met Adriaens door te gaan, ingegeven is door de wens om door te gaan met iemand die de nieuwe visie van de regering kan uitdragen. Volgens Rosaria heeft Adriaens zelf aangegeven indertijd te hebben gesolliciteerd omdat hij het een uitdaging vond om het gebied rond de luchthaven te ontwikkelen. Dat is inmiddels niet meer de eerste prioriteit van de regering. Daarom wordt het contract van Adriaens niet verlengd.

Wel onderschrijft Rosaria de constatering van Adriaens, dat de overheid nalatig is geweest om te reageren op het vernieuwde meerjarenplan. “Dat is een probleem van het hele overheidsapparaat dat aangepakt dient te worden.” Dat is voor hem echter geen reden om de situatie rondom Adriaens te heroverwegen. Volgens Rosaria heeft zijn partij het uitdienen van het contract van Adriaens tot een net einde willen brengen. Al moet hij zelfs na een uitgebreide Statenvergadering nog antwoord krijgen over de uitgaven van de scheidend directeur van CAH.